Steenbergen Advies B.V. Ruinen
  • 06 - 50 62 60 90 info@steenbergen-advies.nl

Omgevingsmanagement

Op het gebied van Omgevingsmanagement voelen wij ons als een vis in het water. Als bodem, milieukundig onderzoeker en toezichthouder bij Arcadis, voorheen Heidemij, is in 20 jaar dienstverband kennis verkregen in de praktijk. In deze periode hebben wij bodemkundige- geohydrologische- en milieukundige onderzoeken uitgevoerd en zijn we toezichthouder geweest bij onder andere de aanleg van de start- en landingsbaan op vliegbasis Twente, bij de sloopwerkzaamheden van het Hedemanterrein in Almelo en van het ziekenhuis MCL-noord in Leeuwarden en bij verschillende asbestsaneringen. Voor opdrachtgevers als TenneT, Gasunie en ProRail hebben wij verschillende projecten uitgevoerd. Binnen deze projecten zijn wij verantwoordelijk voor bijvoorbeeld:

  • Acquisitie

    Contact leggen en onderhouden met opdrachtgevers, aannemers, rechthebbenden, grond- eigenaren en gebruikers, overheden en vergunningverleners. Vastleggen van werkafspraken tussen de verschillende partijen.

  • Beoordeling rapportage

    Beoordeling van rapportages op het gebied van cultuurtechniek, geohydrologie, bodemkunde, archeologie, drainage, bronneringsplannen, munitieonderzoek, ecologisch onderzoek of natuurtoetsen en asbestonderzoeken.

  • Toezicht uitvoerende werkzaamheden

    Toezicht houden op uitvoerende werken: Civiele werken, de aanleg van ondergrondse- en bovengrondse infra, de uitvoering van grondwerkzaamheden volgens de werkafspraken en rapportages bij bijvoorbdeel gescheiden ontgraven van de bodemlagen, het opvangen en het herstel van drainage, het plaatsen bronnering, het onderhoud van de werkstrook en bij cleanup het herstel en het terugplaatsen van de ontgraven gronden.

TenneT Nieuw Vennep

Steenbergen Advies B.V. is als omgevingsmanager betrokken bij de aanleg van het nieuwe hoogspanningsnet in de omgeving van Nieuw Vennep, waar een 380kV hoogspanningslijn zal gaan lopen van Beverwijk via de Haarlemmermeer naar Bleiswijk. Deze hoogspanningslijn moet ervoor zorgen dat ook bij calamiteiten voldoende stroom kan worden geleverd. Binnen dit project hebben wij contact met grondeigenaren, opdrachtgevers, particulieren en overheden.

Al met al stond TenneT op zeker moment met 5-0 achter, maar inmiddels begint dat bij te trekken. Mede dankzij Wessel, dus. "We proberen goede afspraken te maken. Een man is daarbij een man en een woord een woord", vindt de Wessel in kwestie. "Je moet je kunnen verplaatsen in de ander."

- TenneT Nieuw Vennep

Lees hier het volledige artikel

TenneT Randstad Noordring

Steenbergen Advies B.V. is bij Randstad Noordring als operatief omgevingscoördinator spreekbuis voor de grondeigenaar, de aannemer en TenneT.

Maar je kunt niet via iemand op een kantoor met een landeigenaar communiceren”, vervolgt Wennekers. “Dat is vragen om problemen.” Voor dit soort zaken heeft TenneT Wessel aangenomen, als operatief omgevingscoördinator is hij de spreekbuis tussen de grondeigenaar, de aannemer en TenneT.

- TenneT Randstad Noordring

Lees hier het volledige artikel

onze opdrachtgevers

een selectie van onze opdrachtgevers

TenneT

TenneT

Omgevingsmanager

Omgevingsmanagement, spreekbuis voor opdrachtgever, aannemer en rechthebbenden

GasUnie

Gasunie

Omgevingsmanager

Onder andere aanleg gastransportleiding Noord-Zuid, ondergrondse gasopslag Zuidwending.

ProRail

ProRail

Omgevingsmanager

Acquisitie grondeigenaren, taxatie van gewassenschade