Steenbergen Advies B.V. Ruinen
  • 06 - 50 62 60 90 info@steenbergen-advies.nl

Grondzaken

Steenbergen Advies beschikt over uitgebreide ervaring op het gebied van grondzaken. In de vele projecten is gebleken dat wij een betrokken en betrouwbare partij zijn en opdrachtgevers kunnen voorzien van de gevraagde vaardigheden.

Cultuurtechniek

- Beoordeling van cultuurtechnische rapportage.
- Toezicht op en advisering bij uitvoerende grondwerkzaamheden.

Civiele werken

- Toezicht op en advisering bij uitvoerende civiele werken.

Geohydrologie

- Beoordeling van geohydrologische rapportage.
- Bronnerings advies.
- Drainage advies.
- Onttrekkings- en lozingsvergunning advies.

Bodemkunde

- Bodemkunde of pedologie is de tak van wetenschap die zich bezighoudt met de samenstelling en vorming van bodems en de wijze waarop deze gebruikt kunnen worden voor allerhande bouw- en landbouwdoeleinden.