Steenbergen Advies B.V. Ruinen

Grondzaken

Cultuurtechnische- en Civielewerken

  • Toezicht cultuurtechnische werken
  • Toezicht civiele werken
  • Opstellen van cultuurtechnische rapportage
  • Beoordeling rapportages, o.a. cultuurtechnisch, geohydrologisch, drainage, bronnering
  • Kennis protocol CSK-25 en CST
  • Kennis UA/VCG contracten
  • Opstellen en toezicht ecologische rapportage

Omgevingsmanagement

De pijlers van professioneel omgevingsmanagement:
  1. Sturen op betrouwbaarheid
  2. Streven naar gelijkwaardigheid
  3. Relatiebeheer